Služby - Chladenie

Čistenie tepelných výmenníkov

Používame koncentrované odmasťovacie a čistiace prostriedky pre technické použitie. Sú netoxické, nehorľavé a výborne chemicky rozložiteľné.Ďalším krokom sú prípravky, ktoré odstraňujú vodný kameň. Pravidelným čistením vyššie uvedených zariadení a obdobných zariadení pomáhame zaisťovať ich optimálny chod.Zobraziť viac

LECO systém – sledovanie únikov chladív

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovatelia chladiacich zariadení sú povinní sa riadiť Európskou a českou legislatívou o monitorovaní a kontrolách únikov regulovaných látok a F plynov podľa zák. č. 483/2008, ES 303/2008, ES 842/2006, EN 378/2008, ponúkame zariadenie „LECO SYSTEM“ pre trvalé monitorovanie a sledovanie možného úniku regulovaných látok a F plynov (chladív R22, R134a, R407C, R410A, R404, R422 atď.).Zobraziť viac

Revízia únikov chladív (HCFC a HFC)

Zaistíme vám povinné revízie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 zo dňa 29. júna 2000. Určujú povinnosť každého prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahuje fluorované skleníkové plyny (napr. R407c, R134c, R410a, atď.), viesť evidenčnú knihu a vykonávať pravidelné servisné prehliadky a revízie na týchto zariadeniach. Revízie môže vykonávať iba registrovaný technikZobraziť viac

Meranie prietoku kvapalín

Ponúkame ultrazvukové meranie prietoku kvapalín, bez nutnosti rozpojovania existujúceho potrubia. Namerané hodnoty sa môžu použiť k určeniu chladiaceho výkonu, overeniu prietoku systémom, určeniu spotreby vody, regulovaniu systému, hrubého odhadu zanesenia vodným kameňom atď.Zobraziť viac

Servisná činnosť

Zaistíme vám záručný a pozáručný servis chladiacich zariadení. Disponujeme servisnými technikmi, ktorí sa pravidelne vzdelávajú a zvyšujú si svoju odbornú kvalifikáciu servisom našich a iných zariadení. Náš sklad náhradných dielov umožňuje okamžitý servisný zásah. V prípade potreby môžete využiť možnosť zapožičania chladiacej jednotky.Zobraziť viac

Dodávateľská a montážna činnosť

Dodáme a namontujeme vám zariadenie presne podľa vašich požiadaviek. Zaručujeme pritom plnú funkčnosť všetkých technológií vrátane MaR, vykonáme všetky potrebné revízie a zaistíme prehlásenie o zhode. Realizujeme strojovne, rozvody po hale, pripojenie k technológiám atď.Zobraziť viac
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top