Čistenie tepelných výmenníkov

Zaisťujeme povinné revízie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej Rady (ES) č. 2037/2000 zo dňa 29. júna 2000. Určujú povinnosť každého prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahuje fluorované skleníkové plyny (napr. R407c, R134a, R410a, atď.), viesť evidenčnú knihu a vykonávať pravidelné servisné prehliadky a revízie na týchto zariadeniach. Revízie môžu vykonávať len registrovaný technici.

 

Chemické čistenie

Pri prevádzke výmenníka tepla, teplovodných kotlov, chladiacich veží, kondenzačných jednotiek, sterilizátorov, vykurovacích špirál, trubiek, výmenníkov vody/oleja u vašich kompresorov a pod. prebiehajú niektoré chemické procesy, ktoré neskôr znižujú výkon týchto zariadení.

Používame koncentrované odmasťovacie a čistiace prostriedky pre technické použitie. Sú netoxické, nehorľavé a výborne chemicky rozložiteľné.

Ďalším krokom sú prípravky, ktoré odstraňujú vodný kameň. Pravidelným čistením vyššie uvedených zariadení a obdobných zariadení pomáhame zaisťovať ich optimálny chod.

Pravidelná údržba systémov a zariadení neskôr šetrí náklady na prevádzku.

 

 

      


Kontaktujte nášho špecialistu:

Rastislav Dobrovodský

Mobil: +421 911 045 978
E-mail: dobrovodsky@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top