Poradenská a projektová činnosť

Projektujeme strojovne prie chladiace systémy, okruhy pre spätné využívanie tepla a vzduchotechniky. Budeme s Vami konzultovať možnosti a navrhneme Vám optimálne riešenie.

Do našich kompletných služieb patrí návrh a projekcia priemyselných chladiacich a klimatizačných systémov na mieru zákazníkovi. Preferujeme osobnú návštevu projektanta priamo na mieste inštalácie. Projekt je vždy riešený v spolupráci s konečným uživateľom a je tak vyprojektovaný podľa jeho presných požiadaviek s ohľadom na ekologické a hospodárne využitie.

  • Projekt zdrojov chladu – strojných kompresorových resp. atmosférických chladičov.
  • Projekt spätného využitia odpadového tepla k vykurovaniu resp. ohrievaniu TUV- ekonomické a ekologické riešenie.
  • Projekt potrubných rozvodov vrátane uzatváracích, vyvažovacích a regulačných armatúr.
  • Projekt doplňovania upravenej vody do potrubných rozvodov.
  • Projekt elektro.

Kontaktujte nášho špecialistu:

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 075
E-mail: valachovic@veskom.sk

 

Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk  

 

Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top