Dodávateľská a montážna činnosť

Dodáme a namontujeme vám zariadenie presne podľa vašich požiadaviek. Zaručujeme pritom plnú funkčnosť všetkých technológií vrátane MaR, vykonáme všetky potrebné revízie a zaistíme prehlásenie o zhode. Realizujeme strojovne, rozvody po hale, pripojenie k technológiám atď.

Dodávame priemyselné kompaktné chladiace a klimatizačné jednotky a pripojujeme tieto zariadenie do existujúcich alebo do novo navrhnutých  a namontovaných potrubných rozvodov vrátane zregulovania, zaškolenia údržby na obsluhu zariadenia, spustenia a uvedenia do prevádzky.

Robíme kompletné montáže chladiacich a klimatizačných systémov podľa vypracovaného projektu a podľa požiadaviek zákazníka. Použité materiály ako zariadenie, armatúry, izolácia atď. sú dodávané od renomovaných firiem. Avšak na žiadosť zákazníka je možné použiť materiál od iných dodávateľov.


Kontaktujte nášho špecialistu:

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 075
E-mail: valachovic@veskom.sk

 

Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk  

 

Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top