Meranie prietoku kvapalín

Ponúkame ultrazvukové meranie prietoku kvapalín, bez nutnosti rozpojovania existujúceho potrubia. Namerané hodnoty sa môžu použiť k určeniu chladiaceho výkonu, overeniu prietoku systémom, určenie spotreby vody, regulovaniu systému, hrubého odhadu zanesenia vodným kameňom atď.

Pre optimálny návrh chladiaceho systému je potreba kvalitných vstupných informácii, ako je teplota nosného média, prietočné množstvo, atď. Sme schopní si všetky vstupné dáta zistiť pomocou špičkového technického vybavenia. Disponujeme zariadeniami pre ultrazvukové meranie prietokov v akomkoľvek potrubí, t.j. nie je potreba mechanicky vkladať prietokomery do potrubných systémov.

 

    


Kontaktujte nášho špecialistu:

Rastislav Dobrovodský

Mobil: +421 911 045 978
E-mail: dobrovodsky@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top